Opcións fora do centro

Coa idea de axudarlles a aprender un novo idioma dun xeito interactivo e significativo, por exemplo relacionándoo coas súas rutinas diarias, traballamos coa dirección de centros educadivos y concellos para que os nosos proxectos poidan inspirarse nos traballos da aula. Deste modo, e de xeito didáctico, introducimos o coñecemento deste idioma para que os nenos aprendan dunha forma máis integral, aplicando os coñecementos e as actividades da aula á adquisición da nova lingua.